XM

 

转户到我们名下:

        1、请打开以下链接:

        https://clicks.pipaffiliates.com/c?c=410520

        2、选右上角的添加新账号。

        3、 输入现在XM账号和密码登录,然后按提示添加新账号。

        4、转好后新开交易账号,开好后请联系我们备案。

 

 
QQ联系
zh_CNChinese
en_USEnglish zh_CNChinese